Scrii a www.sardu.net
 

Poni www.sardu.net
a pŗgina de cumentzu
Beni bŤnniu ýrtimu ajorronamentu: 01/10/06
Domu| Arrecensiduras| Artžculus| Calendŗriu| Cantadas| Coxina| Fueddŗrius| Fumixeddus| Ideas| Literadura| Mexina| Naturalesa| Presentadas| ScŤntzia|
 Artžculus

Bilinguismu in Sardinnya e in s'universidadi puru
Dexi cidas de Lžngua Sarda
Grafia Sarda
Ita est su Bilinguismu
Lžngua sarda uniatzada: una kistioni farsa
Nci funti fueddus e fueddus
Sa Di' de sa Sardinnya est donnya di'
Sa festa de su pani
Sa scoberta de sa Sardinnya
Sŗrdara, Bidda mia
Sardu: cosa meda de incrarai
Su Sardu in s'arretza
Su Sardu po su Benidori
Tiatru e Lžngua Sarda
Toponomŗstiga de mari
 
 

de Danieli Sanna
Su Sardu in s'arretza

Intrabistaus a Nicolau Cantalupo, unu piÁocu de 26 annus, cuartesu, laureau comenti obreri curturali po su turismu in s'Unibersidadi de Casteddu. Studiosu de lžngua sarda, at tradýsiu in sardu artžgulus, contus e jassus. Est maistu de lžngua sarda in d-unus cantu 'e scolas de su Campidanu. Imoi est traballendi po sa tradusidura in sardu de su jassu www.lingualia.net

De ita kistiÚnat su jassu lingualia.net?

Custu jassu bolit essi unu portali de totu is lžnguas de minoria in Europa, totu su ki s'arreferrit a-i custas lžnguas at a podi essi de ajudu a circadoris, studiosus e amantiosus.

Comenti mai as ditzždiu de ti ponni a fai custu traballu de tradusidura?

Ca boleus spainai sa lžngua sarda perž s'Europa e custu progetu m'est partu unu mŤdiu bonu, finas po ponni in pari su sardu a s'arrasu de is atras lžnguas europeas adelantadas.

In cantu seis tradusendi su jassu lingualia.net?

In tresi seus tradusendi: deu, Amos Cardia e Perdu Perra.

Atrus jassus eis tradýsiu o apariÁau?

Eya, Perdu Perra at tradýsiu su jassu eurominority.org, s'introdusidura de raixevenete.net. Deu soi traballendi in artivu.com. In paris eus apariÁau comitau.org e cun nosu funti traballendi unus cantu de piÁocus e piÁocas de s'assÚtziu nostu. Jassus a parti, seus fendi sa bortadura de unus cantu de programas coment''e Modzilla, unu naviadori de s'arretza.

Cali funt is barrancus ki eis agatau in sa tradusidura?

Su barrancu prus mannu est a fai is noulogismus informŗtigus.

Comenti eis fatu a tradusi is fueddus tŤnnigus de s'informŗtiga?

Ndi tiraus su fueddu de is atras lžnguas, de s'ingresu in primis e a pustis de is lžnguas noulatinas de sa truma de scurigadroxu (lžnguas ibŤricas e frantzesu). Das acaraus e castiaus su sentidu e s'etimologia. Castiaus ki teneus in sardu fueddus cun su prÚpiu sentidu e a pustis dus bortaus.

Acabau de tradusi, ita ant'agatai is sardus in su jassu lingualia.net?

Ant a podi naviai e fai circas in custu portali umperendi sa lžngua sarda.

A parti custu, seis fendi atrus traballus de tradusidura?

Eya, sigheus a bortai Modzilla e atras cosas ki ant a essi una surprŤndida.


Danieli Sanna, su 7 de Lŗmpadas 2003